Xiriirimaha Giriigga, websaydhada macluumaadka, kooxaha wada sheekaysiga

Doc-ka waxaa ku jira macluumaadka griigga Ie xiriiriyeyaasha ama dukumiintiyada dhammaystiran ee ku saabsan soogalootiga iyo qaxootiga. Waxay ka koobantahay dalka oo dhan dhinacyo badan sida magangalyada, guryaha, waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo kuwa kale. Kooxda Macluumaadka Wareegta / Macluumaadka Tabaruceyaasha Athens –XOGTA SHAQAALAHA MAGANGELYADA

Akhri wax dheeraad ah